Managementul furnizorilor
si al tranzactiilor aferente

generăm profitabilitate, precum și avantaje operaționale și organizaționale prin îmbunătățirea randamentului

Controlăm fiecare pas din tranzactiile clientului, de la elaborarea strategiilor orientate spre rezultate și până la furnizarea fiecărui raport, analiză și recomandare. Serviciile noastre asigură obținerea valorii maxime în raport cu ceea ce clientul nostru plătește furnizorilor săi.

Nu puteți gestiona
Ceea ce nu vedeți

purple arrow
transaction1 1
Group 42

Soluțiile

ne valorificăm resursele pentru a dezvolta procese de aprovizionare personalizate și pentru a îmbunătăți eficiența, transparența și economiile Serviciile noastre ajută companiile să gestioneze și să dezvolte relații cu furnizorii care contribuie la îmbunătățirea valorii, abilităților și flexibilității și reduc riscurile.

1

Analiza furnizorilor

Gestionarea eficientă a furnizorilor

 • Segmentarea furnizorilor în funcție de strategia de afaceri, impact și riscuri

 • Definirea cadrului de segmentare și a responsabilități în cadrul organizației, în funcție de diferite niveluri (furnizori strategici și tradiționali)

 • Furnizarea unui cadru adecvat pentru managementul non-strategic al furnizorilor Alinierea organizației la principiile managementului relațional

2

Managementul relației cu furnizorii (SRM)

Relații care generează o valoare reală

 • Stabilirea unor relații care aduc plus de valoare cu furnizorii strategici și alinierea obiectivelor

 • Implementarea unei guvernanțe eficiente și crearea cadrului pentru relațiile cu furnizorii la nivelul organizației

 • Elaborarea unei metodologii eficiente de management al performanței și a unor procese corespunzătoare de dezvoltare privind furnizorii pentru a monitoriza și optimiza valoarea pentru ambele entități

3

Procesarea comenzilor și facturilor

Asistență în utilizarea resurselor

 • Pe baza nevoilor organizaționale, putem procesa sursele de aprovizionare și/sau achizițiile pentru categorii specifice

 • Putem prelua întregul proces al comenzilor de achiziție, regularizarea conturilor, selectarea furnizorilor și redactarea contractelor, precum și alte activități aferente categoriei

4

Gestionarea contractelor

Detaliile care contează

 • Redactarea contractului conform guvernanței specifice companiei și altor politici conexe

 • Managementul contractelor și digitizarea

 • Controlul respectării contractului, al reînnoirii și al condițiilor financiare

5

Evaluarea sistemului și a resurselor

Găsirea instrumentelor potrivite

 • Evaluarea nivelului de optimizare al infrastructurii de suport și alinierea cu obiectivele și mediul afacerii

 • Analiza cerințelor tehnologice și propunerea soluțiilor optime

Rezultatul

Managementul tranzacțiilor

Serviciile noastre au următoarele obiective:

 • Reducerea costului per tranzacție
 • Eliminarea erorilor din comenzi și facturare
 • Menținerea calității datelor și automatizarea sarcinilor manuale
 • Accelerarea termenelor de achiziție
 • Cadre inovatoare de management și atenuare a riscurilor

Managementul furnizorilor

Câștigul dumneavoastră constă în:

 • Construirea unor relații solide cu furnizorii
 • Orientarea spre relații cheie și beneficiile datorate economiilor de scară
 • Îmbunătățirea proceselor și a interacțiunii cumpărător/vânzător
 • Reducerea costurilor cu stocurile prin optimizarea achizițiilor
 • Îmbunătățirea procesului în relațiile strategice cu furnizorii

arsenal
Noastra-1-2
Puterea

 • Maparea costurilor

 • Soluții personalizate

 • Strategii de negociere

 • Bună cunoaștere a pieței

 • Date comparative

 • Rețea largă de analiști

 • Metodologie dovedită