GDPR
politica de confidențialitate
VERALLIS declară în mod categoric și necondiționat că se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de oricare utilizator / vizitator al site-ului www.verallis.com. Știm cât este de importantă protecția datelor cu caracter personal ale candidaților și/sau clienților noștri și vom preciza clar modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Aspecte generale VERALLIS se angajează să protejeze confidențialitatea și caracterul privat al informațiilor care îi sunt încredințate și să respecte legislația aplicabilă privind protecția vieții private. Vă rugăm să consultați această Declarație de Confidențialitate pentru a afla mai multe despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem și protejăm datele cu caracter personal pe care le obținem. VERALLIS colectează de asemenea date cu caracter personal în contextul obligațiilor contractuale.VERALLIS colectează informațiile cu caracter personal ale vizitatorilor doar atunci când aceștia le furnizează în mod voluntar. Informațiile cu caracter personal sunt acele informații care pot fi utilizate pentru a determina identitatea unei persoane sau o modalitate de comunicare cu cineva. În cursul navigării pe acest site web, vizitatorilor li s-ar putea cere să își înregistreze informațiile personale pentru a accesa anumite servicii. VERALLIS respectă viața privată a vizitatorilor și nu va divulga sau vinde informații cu caracter personal, exceptând cazul în care acest lucru este autorizat de vizitatori.Datele cu caracter personal furnizate de utilizator pe site-ul nostru web vor fi utilizate de VERALLIS exclusiv pentru a susține, a promova și a executa serviciile solicitate de utilizator. Datele obținute pot fi comunicate autorităților locale și judiciare la solicitarea legitimă a acestora și în conformitate cu legislația. 1. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1.1 Ce date colectămObținem datele dumneavoastră cu caracter personal doar dacă optați să le furnizați, de exemplu dacă ne contactați prin e-mail. Dacă optați să vă înregistrați sau să vă autentificați pe un site web VERALLIS utilizând un serviciu terț de logare unică care vă autentifică identitatea și conectează datele dumneavoastră de autentificare în rețelele de socializare (de exemplu, LinkedIn, Facebook, Google sau Twitter) cu VERALLIS, vom colecta orice informații sau conținuturi necesare înregistrării sau logării pentru care ați acordat furnizorului rețelei de socializare permisiunea de a ni le divulga, cum ar fi numele și adresa dumneavoastră de e-mail. Alte informații pe care le colectăm depind de setările de confidențialitate pe care le-ați stabilit cu furnizorul rețelei sociale, așadar vă rugăm să consultați declarația sau politica de confidențialitate a serviciului respectiv. Atunci când vă înregistrați sau furnizați informații cu caracter personal către VERALLIS, vom utiliza aceste informații în modul prezentat în această declarație de confidențialitate. 1.2 Cadrul legislativ pentru utilizarea frecventă a datelor cu caracter personal.În conformitate cu legislația din Grecia și UE, datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă există un temei legal în acest sens. În special, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:A. Executarea unui contract: Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale.B. Obligații legale: Este posibil să ni se ceară prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării unei obligații legale, a păstrării evidențelor în scopuri fiscale sau pentru a furniza informații unui organism public sau unei autorități cu competență de aplicare a legii.C. Interes legitim: Este posibil să prelucrăm informații despre dumneavoastră atunci când este în interesul nostru legitim în cursul desfășurării activității comerciale legale să facem acest lucru pentru a dezvolta activitatea comercială respectivă, atât timp cât nu contracarează interesele dumneavoastră.D. Consimțământul dumneavoastră: În unele cazuri, vă vom solicita permisiunea explicită pentru prelucrarea unora dintre datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra astfel datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă sunteți de acord să facem acest lucru. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactând VERALLIS la info@verallis.com. 1.3 MinoriiVERALLIS înțelege importanța protejării vieții private a copiilor, mai ales în mediul virtual. În mod specific, site-urile noastre web nu sunt destinate sau adresate în mod intenționat persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Politica noastră prevede să nu colectăm și să nu păstrăm niciodată cu bună știință informații despre nicio persoană cu vârsta sub 18 ani. 2. SCHIMBUL ȘI TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL VERALLIS nu va distribui și nu va transfera date cu caracter personal către terți față de care nu are niciun angajament profesional. Schimbul și transferul de date cu caracter personal sunt permise numai către cei care au un angajament profesional cu VERALLIS, cum ar fi Partenerii VERALLIS, care vor primi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta la solicitarea dumneavoastră, pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre sau pentru a le prelucra ulterior în contextul prestării serviciilor noastre pe bază de contract. VERALLIS le transferă acestora date cu caracter personal numai atunci când aceștia respectă standardele noastre stricte de securitate. Nu le transmitem decât acele date cu caracter personal care le permit să își furnizeze serviciile. În plus, este posibil să distribuim și să transmitem date cu caracter personal în următoarele situații:A. În cazul reorganizării, restructurării sau vânzării către o altă societate: VERALLIS ar putea de asemenea să transmită date cu caracter personal referitoare la vânzarea, cesiunea sau alt tip de transfer al activităților site-ului web la care se referă datele.B. Instanțe de judecată, autorități judiciare: VERALLIS poate divulga date cu caracter personal în răspuns la solicitări din partea instanțelor de judecată, a autorităților judiciare sau guvernamentale, ori de câte ori este necesar sau prudent în vederea respectării legii, a reglementărilor sau a mandatelor instanțelor sau autorităților judiciare.C. Verificări: Divulgări ale datelor cu caracter personal ar putea fi de asemenea necesare pentru verificări privind protecția datelor cu caracter personal, în urma unei reclamații sau a unei amenințări la adresa securității. 3. OPȚIUNILE UTILIZATORULUI Nu solicităm date cu caracter personal pe site-ul nostru web exceptând cazul în care doriți să ne contactați. Cu toate acestea, este posibil ca VERALLIS să vă solicite consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a primi informații suplimentare despre serviciile și evenimentele noastre. Dacă vă dați consimțământul pentru servicii sau comunicări specifice, cum ar fi un buletin informativ electronic, veți putea să vă dezabonați oricând, urmând instrucțiunile incluse în fiecare mesaj. Dacă decideți să vă dezabonați de la un serviciu sau tip de comunicare, vom încerca să vă ștergem datele cât mai curând posibil, deși s-ar putea să avem nevoie de timp și/sau informații suplimentare înainte de a vă putea procesa solicitarea. 4. DREPTURILE UTILIZATORULUI Conform legii și în funcție de circumstanțe specifice, aveți următoarele drepturi:A. De a ști dacă vă păstrăm datele cu caracter personal. În caz afirmativ, care sunt aceste date și de ce le utilizăm?B. De a solicita accesul la datele dumneavoastră personale (cunoscută în mod obișnuit ca „Cerere de acces a persoanei vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le păstrăm și să verificați dacă le prelucrăm conform legii.C. De a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să corectați orice informații incomplete sau inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.D. De a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor cu caracter personal dacă nu există niciun motiv pentru a continua prelucrarea acestora. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă nu mai avem dreptul să le utilizăm.E. De a vă opune procesului decizional individual automatizat, cum ar fi crearea unui profil, care nu ar trebui să facă obiectul unui proces decizional automatizat care implică utilizarea datelor personale sau a profilului dumneavoastră.F. De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne solicitați să întrerupem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu dacă doriți să verificați corectitudinea acestora sau motivul pentru care le prelucrăm.G. De a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către un terț, în format electronic și structurat. Acest lucru vă permite să primiți de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format electronic utilizabil care să vă dea posibilitatea de a vă transfera datele către terți în același format.Η. De a vă retrage consimțământul. În situațiile specifice în care este posibil să vă fi acordat consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea respectivă. După ce am primit înștiințarea că v-ați retras consimțământul, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul sau scopurile pentru care v-ați exprimat inițial acordul, exceptând cazul în care există un alt temei juridic pentru a face acest lucru în mod legal.Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, trebuie să ne transmiteți solicitarea prin e-mail la info@verallis.comNu trebuie să achitați o taxă pentru vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, este posibil să vă percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dumneavoastră de acces este în mod evident nefondată sau excesivă. Conform legii, este posibil să refuzăm prelucrarea cererilor care sunt repetate în mod inutil, care necesită un efort tehnic disproporționat, care periclitează confidențialitatea altor persoane sau care nu sunt fezabile.Ar putea fi necesar să vă solicităm informații specifice pentru a vă putea confirma identitatea și pentru a vă garanta dreptul de a vă accesa datele (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Acest lucru constituie o altă măsură importantă de siguranță, astfel încât datele cu caracter personal să nu fie divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. 5. SECURITATEA ȘI INTEGRITATEA DATELOR VERALLIS aplică politici și proceduri rezonabile de securitate pentru a proteja datele și informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării neadecvate, modificării sau distrugerii neautorizate. Totuși, în pofida tuturor eforturilor depuse de VERALLIS, securitatea nu poate fi garantată în mod absolut împotriva tuturor amenințărilor. În caz de pierdere sau încălcare a datelor cu caracter personal, toate practicile rezonabile necesare vor fi aplicate cât mai curând posibil pentru a atenua posibilele consecințe și pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care ne revin conform legii. Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la cei care au dreptul să le cunoască. Persoanele care au acces la date au obligația contractuală de a respecta confidențialitatea acestor date și toate prevederile legislației în vigoare.Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul în care au fost colectate. Aceasta înseamnă că datele respective vor fi distruse sau șterse din sistemele noastre atunci când nu vor mai fi necesare.Aplicăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că prelucrăm și menținem datele dumneavoastră în baza următoarelor temeiuri:1. pentru perioada de timp prevăzută,2. conform prevederilor legale în vigoare sau în scopul aplicării drepturilor noastre conform unui contract. 6. LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB Rețineți că site-ul web VERALLIS poate conține link-uri către alte site-uri web aflate sub incidența altor declarații de confidențialitate, al căror conținut poate să fie diferit de cel al prezentei declarații de confidențialitate. Consultați politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați înainte de a furniza orice date cu caracter personal. 7. MODIFICAREA PREZENTEI DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE VERALLIS își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate prin actualizarea acestei secțiuni conform cadrului legal aplicabil. În consecință, condițiile acestei politici de confidențialitate pot fi revizuite și actualizate fără notificare. Vizitatorii au obligația respectării oricărei astfel de revizuiri și, ca atare, ar trebui să consulte periodic această pagină și să cunoască politica actuală de confidențialitate.Accesând și navigând pe site-ul web VERALLIS, declarați că acceptați aceste condiții, în mod necondiționat și integral. Dacă vizitatorul nu este de acord cu aceste condiții, ar trebui să nu folosească serviciile și conținutul site-ului web. 8. POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE Prezenta politică privind cookie-urile explică ce sunt cookie-urile și cum le folosim, tipurile de cookie-uri pe care le folosim, adică informațiile pe care le colectăm utilizând cookie-uri și cum sunt utilizate informațiile respective, cum se controlează preferințele legate de modulele cookie. Pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm, stocăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în siguranță, consultați politica noastră de confidențialitate.Puteți oricând să vă modificați sau să vă retrageți consimțământul din Declarația privind cookie-urile de pe site-ul nostru web.Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum prelucrăm datele cu caracter personal în politica noastră de confidențialitate.Consimțământul dumneavoastră se aplică următoarelor domenii: verallis.comStarea dumneavoastră actuală: Consimțământ acceptat. Gestionați-vă consimțământul. 8.1 Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt folosite pentru a stoca informații de mici dimensiuni. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră în momentul în care site-ul web se încarcă în browser. Aceste cookie-uri ne ajută să asigurăm funcționarea adecvată a site-ului web, să îl facem mai sigur, să oferim o experiență mai bună pentru utilizator, să înțelegem cum funcționează site-ul web și să analizăm ce funcționează și unde necesare îmbunătățiri.
 8.2 Cum utilizăm cookie-urile?
La fel ca majoritatea serviciilor online, site-ul nostru web folosește cookie-uri proprii și de la terți, în mai multe scopuri. Cookie-urile proprii sunt necesare mai ales pentru ca site-ul web să funcționeze corect și nu colectează niciuna dintre datele dumneavoastră personale de identificare. Cookie-urile de la terți utilizate pe site-ul nostru web sunt mai ales pentru a înțelege cum funcționează site-ul web, cum interacționați cu site-ul nostru web, pentru a menține siguranța serviciilor noastre, pentru a vă oferi reclame relevante pentru dumneavoastră și, în general, pentru a vă oferi o experiență de utilizator mai bună și a ne ajuta să accelerăm interacțiunile dumneavoastră viitoare cu site-ul nostru web.
  8.3 Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Esențiale: Unele cookie-uri sunt esențiale pentru a putea beneficia de funcționalitatea completă a site-ului nostru web. Acestea ne permit să menținem sesiunile utilizatorilor și să prevenim orice amenințări de securitate. Aceste modulele cookie nu colectează și nu stochează informații personale. De exemplu, aceste cookie-uri vă permit să vă autentificați în contul dumneavoastră, să adăugați produse în coș și să efectuați achiziții în siguranță.Cookie-uri analitice: Aceste cookie-uri stochează informații precum numărul de vizitatori ai site-ului web, numărul de vizitatori unici, ce pagini ale site-ul web a fost vizitate, sursa vizitei etc. Aceste date ne ajută să înțelegem și să analizăm cât de bine funcționează site-ul web și ce aspecte necesită îmbunătățiri.Cookie-uri de marketing: Site-ul nostru web afișează reclame. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a personaliza reclamele afișate, astfel încât acestea să fie relevante pentru dumneavoastră. Modulele cookie ne ajută, de asemenea, să urmărim eficiența campaniilor publicitare respective. Informațiile stocate în aceste module cookie pot fi utilizate și de către furnizorii terți de anunțuri pentru a vă afișa reclame și pe alte site-uri web în browser.Cookie-uri funcționale: Acestea cookie-uri ajută anumite funcții neesențiale de pe site-ul nostru. Aceste funcționalități includ integrarea conținutului, cum ar fi videoclipurile sau distribuirea conținutului site-ului pe platformele de socializare.Cookie-uri de preferințe: Aceste cookie-uri ne ajută să stocăm setările și preferințele dumneavoastră de navigare, cum ar fi preferințele de limbă, astfel încât să aveți o experiență mai bună și mai eficientă cu ocazia vizitelor viitoare pe site.

Lista de mai jos oferă detalii despre modulele cookie utilizate pe site-ul nostru web.

CookieDescriere
Cookie de login autentificare pe site-ul web pentru administratori - viewed_cookie_policy
Acest cookie este setat de pluginul GDPR Cookie Consent și este utilizat pentru a înregistra dacă un utilizator și-a dat sau nu consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Acest cookie nu stochează niciun fel de date cu caracter personal.
cookielawinfo-checkbox-analytics
Acest cookie este setat de către pluginul GDPR Cookie Consent. Scopul acestui cookie este de a înregistra consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor din categoria „Cookie-uri analitice”.
cookielawinfo-checkbox-functional
Acest cookie este setat de serviciul GDPR Cookie Consent pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor din categoria „Cookie-uri funcționale”.
cookielawinfo-checkbox-necessary
Acest cookie este setat de către pluginul GDPR Cookie Consent. Scopul acestui cookie este de a înregistra consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor din categoria „Cookie-uri necesare”.
cookielawinfo-checkbox-others
Acest cookie este setat de către pluginul GDPR Cookie Consent. Scopul acestui cookie este de a înregistra consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor din categoria „Alte cookie-uri”.
cookielawinfo-checkbox-performance
Acest cookie este setat de către pluginul GDPR Cookie Consent. Scopul acestui cookie este de a înregistra consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor din categoria „Cookie-uri de performanță”.
 
8.4 Cum pot controla preferințele cookie-urilor?
Dacă decideți să vă modificați preferințele ulterior în timpul sesiunii de navigare, puteți da clic pe fila „Politica privind confidențialitatea și cookie-urile” de pe ecran. Se va afișa astfel din nou notificarea de consimțământ, permițându-vă să vă modificați preferințele sau să vă retrageți complet consimțământul.În plus, diferite browsere oferă metode diferite de blocare și ștergere a cookie-urilor utilizate de site-urile web. Puteți modifica setările browserului dumneavoastră pentru a bloca/șterge cookie-urile. Pentru a afla mai multe despre gestionarea și ștergerea cookie-urile, accesați wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.