GDPR
πολιτική απορρήτου & cookies
Η VERALLIS δηλώνει κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας www.verallis.com μας γνωστοποιεί. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων ή/και πελατών μας και με το παρόν θα είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Γενικά Η VERALLIS δεσμεύεται για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Η VERALLIS συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβατικών υποχρεώσεων.Η VERALLIS συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο. Κατά την πλοήγηση στον παρόν διαδικτυακό τόπο, ενδέχεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες μας, να μας απευθύνουν ερωτήματα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η VERALLIS σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών και δεν θα δημοσιοποιήσει ή παραχωρήσει τα προσωπικά στοιχεία αυτά, εκτός και αν ρητά έχει εξουσιοδοτηθεί από τους επισκέπτες.Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την VERALLIS, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητεί ο χρήστης. Τα τηρούμενα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 1. COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμεΛαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε όπως για παράδειγμα εάν επικοινωνήσετε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα της VERALLIS χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Google ή Twitter) με την VERALLIS, θα συλλέξουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην VERALLIS, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο για την σύννομη χρήση των προσωπικών δεδομένων.Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για αυτό. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:Α. Εκτέλεση συμβάσεως: Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, δύναται να απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.Β. Νομική υποχρέωση: Για την συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου δύναται να υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.Γ. Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής.Δ. Η συναίνεση σας: όταν μας παρέχεται τα προσωπικά σας στοιχεία για την παροχή πληροφόρησης ή υποβολή αιτήματός σας γενικά. Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την VERALLIS στο email info@verallis.com.1.3 ΠαιδιάΗ VERALLIS αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η VERALLIS επ΄ουδενί δεν κοινοποιεί και μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με τους οποίους δεν έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σύνδεση. Η κοινοποίηση και μεταφορά των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο σε όσους έχουν επαγγελματική σύνδεση με την VERALLIS όπως π.χ. τους Partners της VERALLIS οι οποίοι θα λάβουν προσωπικά δεδομένα σας για να επικοινωνήσουν μαζί σας σε κάποιο αίτημά σας ή για την πληροφόρησή σας επί των υπηρεσιών μας είτε για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας βάσει συμβατικής υποχρέωσης. Η VERALLIS διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα δύναται να κοινοποιήσουμε και να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:Α. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσής ή πώλησής μας σε άλλον οργανισμό: η VERALLIS ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την πώληση, την εκχώρηση είτε άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου, με τον οποίο σχετίζονται τα δεδομένα.Β. Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: H VERALLIS ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις, τους κανόνες ή τις εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.Γ. Έλεγχοι: γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας. 3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ωστόσο, η VERALLIS μπορεί να σας ζητήσει την συγκατάθεσή σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Εάν αποδεχθείτε τη ρήτρα της συναίνεσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ Βάσει νόμου και με βάση συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:Α. Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.Β. Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.Γ. Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.Δ. Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους.Ε. Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.ΣΤ. Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.Ζ. Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.Η. Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να μας στείλετε ένα email με το αίτημά σας στο info@verallis.comΔεν απαιτείται να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδεχομένως να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων ή είναι ανέφικτα.Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει. 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η VERALLIS εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την VERALLIS, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων θα εφαρμόζονται όλες οι εύλογες πρακτικές που απαιτούνται προς αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό της κανονικότητας, τον περιορισμό των πιθανών συνεπειών και της συμμόρφωσής με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Φροντίζουμε ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα βάση συμβατική τους υποχρέωσης να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων και όλων όσων προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα.Προβαίνουμε σε εύλογες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας βάσει της ακόλουθης λογικής:1. τουλάχιστον για τη διάρκεια για την οποία χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για την παροχή μίας υπηρεσίας,2. όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάποια σύμβαση ή στο πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας 6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση ότι ο ιστότοπος της VERALLIS ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα. 7. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η VERALLIS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ανανεώνοντας την παρούσα ανάρτηση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες θα δεσμεύονται από κάθε τέτοια αναθεώρηση και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτονται περιοδικά την παρούσα σελίδα και να ενημερώνονται επί της τρέχουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.Με την επίσκεψη και παραμονή σας στον διαδικτυακό τόπο της VERALLIS δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους, ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παραπάνω όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. 8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Η παρούσα Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τη χρήση των cookies και πώς αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, καθώς και πώς μπορείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας από τη Δήλωση Cookies στην ιστοσελίδα μαςΜάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Απορρήτου μας.Η συγκατάθεσή σας ισχύει για το εξής όνομα χώρου διαδικτύου: verallis.com 8.1 Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν η ιστοσελίδα φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε το διαδικτυακό τόπο να λειτουργεί σωστά, να τον κάνουμε πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης, να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος και να αναλύουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.
 8.2 Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Όπως οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies πρώτου και τρίτου μέρους για διάφορους σκοπούς. Τα cookies πρώτου μέρους είναι ως επί το πλείστων απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookies τρίτου μέρους που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο χρησιμεύουν κυρίως για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον δικτυακό μας τόπο, τη διατήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών μας, την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με το προφίλ σας, και συνολικά για την παροχή καλύτερης και βελτιωμένης εμπειρίας χρήστη και για την επιτάχυνση των μελλοντικών αλληλεπιδράσεών σας με τον δικτυακό μας τόπο.
  8.3 Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;
Απαραίτητα: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να πλοηγηθείτε απρόσκοπτα αξιοποιώντας την πλήρη λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε τις συνδέσεις των χρηστών και να αποτρέπουμε τυχόν απειλές ασφαλείας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να αποχωρείτε με ασφάλεια.Στατιστικής ανάλυσης: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών, ποιες σελίδες του διαδικτυακού τόπου έχουν επισκεφθεί, η πηγή της επίσκεψης κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε πόσο καλά λειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος και πού χρειάζεται βελτίωση.Μάρκετινγκ: Ο διαδικτυακός τόπος προβάλλει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας εμφανίζουμε, ώστε να έχουν νόημα για εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών εκστρατειών. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους διαφημίσεων τρίτων για να σας εμφανίζουν διαφημίσεις και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους στο πρόγραμμα περιήγησης.Λειτουργικά: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στον διαδικτυακό μας τόπο. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου όπως βίντεο ή την κοινή χρήση περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως οι προτιμήσεις γλώσσας, ώστε να έχετε μια καλύτερη και αποτελεσματική εμπειρία σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει λεπτομερώς τα cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο.

CookieDescription
Cookie Σύνδεσης (Login) website login for admins - viewed_cookie_policy
Το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
cookielawinfo-checkbox-analytics
Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας «Ανάλυσης Δεδομένων» («Analytics»).
cookielawinfo-checkbox-functional
Το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας «Λειτουργικά» («Functional»).
cookielawinfo-checkbox-necessary
Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας «Αναγκαία»(«Necessary»).
cookielawinfo-checkbox-others
Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας (Άλλα) («Other»).
cookielawinfo-checkbox-performance
Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο (plug-in) συγκατάθεσης για τα Cookies με βάση τον ΓΚΠΔ (GDPR Cookie Consent) Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας «Απόδοσης» («Performance»).
 
8.4 Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις των cookies;
Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» («Privacy & Cookie Policy») στην οθόνη σας. Θα εμφανιστεί ξανά η ειδοποίηση συγκατάθεσης που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας.Επιπλέον, τα διάφορα προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής των cookies που χρησιμοποιούνται από δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να μπλοκάρετε/διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε τη wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.