Αμοιβές

ΑΜΟΙΒΕΣ


Μηδενικό Αποτέλεσμα – Μηδενική Αμοιβή

Εγγυημένο αποτέλεσμα – Μηδενικό ρίσκο

Στο 90% των έργων που αναλαμβάνει η VERALLIS αμείβεται αναλογικά με το αποτέλεσμα της δουλειάς της, δηλαδή την εξοικονόμηση που αποκομίζει ο πελάτης. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης ο πελάτης δεν πληρώνει καμία αμοιβή και παραλαμβάνει μια πιστοποίηση βέλτιστης διαχείρισης. Προσφέρουμε δηλαδή μια win-win συνεργασία χωρίς ρίσκο για τον πελάτη.
Επιπρόσθετα, η VERALLIS αναλαμβάνει ειδικά έργα διαχείρισης δαπανών που μπορεί να έχουν στόχο τη διαχείριση λήψης προσφορών, την παροχή κοστολογικών δεδομένων αγοράς, την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ανάληψη διαχειριστικού έργου, την πιστοποίηση αποτελέσματος κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανακαλύψτε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε το κόστος και να βελτιώσετε τα αποτελέσματα της εταιρείας σας. Ακολουθήστε μας στο LinkedIn, Twitter & Facebook ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

LinkedInGoogle +TwitterFacebookMail


Η προσέγγισή μας, με απλά λόγια

video pic


Δείτε το εταιρικό μας έντυπο